2004 සුනාමි තත්වය හෙවත් ස්භාවික ඛේදවාචකයට සිදු වී වසර 13යි.
මෑත ඉතිහාසය තුල ලක්ෂ සංඛ්‍යාත මිනිස් ජීවිත විනාශයට පත් කරමින් 2004 ඇති වූ සුනාමි ඛේදවාචකය හෙවත් ස්භාවික භූකම්පනයක් මගින් ඇතිවන මුහුද ගොඩ ගැලීමේ විපත්තිය සිදු වී 2017 දෙසැ 26 දිනට වසර 13 සපිරේ.ශ්‍රි ලංකාවාසීන් ද මෙම ඛේදවාචකයට ගොදුරු වූවා මෙන්ම විශාල ජීවත සහ දේපළ විනාශයක් සිදු විය.


මිනිසා තාක්ෂණයෙන් මෙන්ම වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් දියුණු වී ජීවිත සුරක්ෂිත කර ගැණීමට ඹෘෂධ සොයාගත්තත් වෙන කුමණ අන්දමේ මිනිස් ජයග්‍රහණ ලෝකය තුල මිනිසුන් විසින් ලබා සිටියත් ස්භාවිකත්වය ඉක්මවා ජයග්‍රහණ ලැබීමට මිනිසා තවමත් සමත් වී නොමැත. ඒ බව මෙවැනි ඛේදවාචක තුලින් පසක් වනු ඇත. එහෙයින්ම වඩ වඩාත් ස්භාවිකත්වයට නැබුරු වී එහි ආශිර්වාදය සහිතව ජීවත් විමට උත්සහ කරන්නේ නම් ඔබ සුරත්ෂිත වනු ඇත. එසේ නොවී ඔබ ස්භාවිකත්වයට එරෙහිව ගමන් කරන්නට සින්නේ නම් ස්භාවිකත්වය තුලින්ම ඔබට ලැබී තිබෙන ජීවිතය අවධානමට මෙන්ම අනාරක්ෂිත බවකට පත්වන පව පමණක් මතක තබා ගන්න.