දේශපාලන ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයනයක්
2016 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ජාත්‍යයන්තර සම්බන්ධතා විශේෂඥ වෛද්‍ය බිනා ඩී කොස්තා ශ්‍රි ලංකාවේ අධ්‍යයන චාරිකාවක නිරත වූ ANU උපාධි අපේක්ෂකයෙකු සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් 14 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විය. කොළඹ දී මූලෝපායික අධ්‍යයන කේන්ද්රයේ දී කේන්ද්රගත වූ මෙම කණ්ඩායම කණ්ඩායම් ක්ෂේත්‍ර චාරිකා අත්දැකීම් ගැන කතා කරයි.


ANU උපාධි අපේක්ෂක ශිෂ්‍යය ඔලිවර් ෆ්රීඩ්මන් විසින් මෙම වීඩියෝව සකස් කර ඇත.