තෙල්දෙණිය ප්‍රහාරයෙන් මියගිය පුද්ගලයාගේ නිවසට ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමි වැඩිය අවස්ථාවේ විඩියෝව