2016,ඕස්ට්‍රේලියා සංගණන වාර්තා අනුව :නිර් ආගමිකයන් ඉහළට.
ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආගමික ඇදහිලි පිළීබද කරන ලද සංගණනයකට අනුව නිර් ආගමිකයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ යන බවත් පොදුවේ ක්‍රිස්තියානි ආගම අදහන පිරිස 52% ක් වන බවත් හෙළිදරව් වී තිබේ.මෙම සමීක්ෂණයට අනුව එරට තුළ ක්‍රිස්තියානී දහමට පසුව වැඩි පිරිසක් නැඹුරුව ඇත්තේ ඉස්ලාම් හා ( 2.6%) බුද්ධාගම (2.4% )වෙත බව හෙළිව ඇත.මෙම සංගණන වාර්තාවේ විශේෂත්වය වන්නේ කිසිම ආගමක් අදහන්නේ නැති සංඛ්‍යව 2016 වසර වන විට 30% ක් පමණ වන බව දැක්වීමයි.


පසුගිය වසර 50 තුළ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආගම් ඇදහීම් සීග්‍ර ලෙස වෙනස්ව තිබේ.1966 දී ප්‍රධාන ආගම වූයේ ක්‍රිස්තියානි (88% )දහමයි.1991 වන විට ක්‍රමයෙන් මෙම තත්වය බිදවැටී එය 74% දක්වා ද 2016 වන විට 22.6% දක්වා ද අඩු වී පවතින බව සමීක්ෂණ තොරතුරුවලින් දක්වා තිබේ.


ඕස්ට්‍රේලියාව යනු ජන විවිධත්වය මෙන්ම ආගමික විවිධත්වයෙන් ද යුක්ත රටකි.විශේෂයෙන්ම හින්දු ,සික්,බුද්ධාගම වැනි ආගම් පොදු වශයෙන් මෙරට තුළ භාවිත වේ.2006-2016 අතර කාලයේ දී වැඩි වශයෙන් දකුණූ ආසියානුවන්ගේ සංක්‍රමණයවීම් මෙයට හේතුවක් ලෙස ද ඔවුන් දක්වා තිබේ.


නිර් ආගමිකයින්ගේ වර්ධනය ද ක්‍රමිකව වර්ධනය වූ බවක් දක්නට ලැබේ.2006 වන විට මෙම සංඛ්‍යාව 19% වු අතර 2016 වන විට විශාල වෙනසක් පෙන්වමින් 30% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.මේ අනුව ඕස්ට්‍රේලියානු ජනතාවගෙන් මිලියන 2.2 ක් කිසිදු ආගමක් අදහන්නේ නැති බව හෙළි දරව් වී තිබේ


වයස අවුරුදු 18 -34 ත් අතර පිරිස වෙනත් කාණ්ඩායම්වලට වඩා ක්‍රිස්තියානි හැර වෙනත් ආගම්වලට නැඹූරුවීමේ ප්‍රවනතාවය වැඩි බව හෙළි ව තිබේ.(12% )විශේෂයෙන්ම වයස අවුරුදු 65 ට වැඩි පිරිස ක්‍රිස්තියානි හැර වෙනත් ආගමක් පිළිබදව සිත්නනේ නැත.


ඕස්ට්‍රේලියාවේ New South Wales හි ඉහළම ආගමික සම්බන්ධතා( 66% )ඇති අතර Tasmania තුළ අඩුම ආගමික සම්බන්ධතා ඇති බවට( 53%) මෙම සංගණනයෙන් තොරතුරු ලැබී තිබේ.


Religion Top 20 – Australia 2016 No religion – 30.1% Catholic – 22.6% Anglican – 13.3% Uniting Church – 3.7% Christian, (Not further defined)– 2.6% Islam – 2.6% Buddhism – 2.4% Presbyterian and Reformed – 2.3% Eastern Orthodox – 2.1% Hinduism – 1.9% Baptist – 1.5% Pentecostal – 1.1% Lutheran – 0.7% Sikhism – 0.5% Other Protestant – 0.5% Judaism – 0.4% Jehovah’s Witnesses – 0.4% Seventh-day Adventist – 0.3% Latter-day Saints – 0.3% Oriental Orthodox – 0.2%


2011 Catholic – 25.3% No religion – 22.3% Anglican – 17.1% Uniting Church 5.0% Presbyterian and Reformed – 2.8% Eastern Orthodox – 2.6% Buddhism – 2.5% Islam 2.2% Christian (Not further defined) 2.2% Baptist – 1.6% Hinduism 1.3% Lutheran – 1.2% Pentecostal 1.1% Judaism – 0.5% Jehovah’s Witnesses – 0.4% Sikhism – 0.3% Seventh–day Adventist – 0.3% Other Protestant – 0.3% Salvation Army – 0.3% Latter-day Saints – 0.3%
Comments

Leave your comment