සෞදි අරාබිය චිත්‍රපට කර්මාන්තයට පිවිසෙයි.


දැඩි මතධාරී මුස්ලිම් පාලන ක්‍රමයක් පවතින සෞදි අරාබියේ විනෝදාස්වාය සහ කලාව ආගම, නාමයෙන් තහනම් වී තිබුණි. එහෙත් ප්‍රතිසංස්කරණවාදී නව නායක ඔටුන්න හිමි මොහොම්මොද් බින් සල්මන් තරුණ නායකත්වය නවීන යුගයට ගැලපෙන අයුරින් ක්‍රියාකිරීම හේතුවෙන් සෞදි අරාබිය යුගයට ගැලපෙන රටක් බවට පරිවර්තනය වෙමින් පවතී.


එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සෞදි කාන්තාවන්ට රියදුරු බලපත්‍ර අයදුම් කිරීමට හැකියාව දැන් උදා වී පවතී.ඒ අනුව යමින් රසාස්වාදය වෙනුවෙන් කලා නිර්මාණ බිහි කිරීමේ අවසරය මෙන්ම ඒවා රට තුළ ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ අවසරය ද මේ වන විට සෞදි අරාබිය තුළ ක්‍රියාත්මක වේ.


මේ අනුව ලබන වසරේ සිට චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය කිරිමේ අවසරය ලබා දී තිබේ.එය වසර 35 කට පසු ඇතිවන වෙනස්කමකි.


කෙසේ වුවත් සිනමා ශාලා සදහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම නුදුරේදීම සිදු කරන බව සෞදි සංස්කෘතික තොරතුරු අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.Comments

Leave your comment