ශ්‍රී ලංකාවේ : වසර 63 කට පසු මූල්‍ය ශේෂයේ අතිරික්තයක්.


වසර 63 කට පසුව අයවැයේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රාථමික ශේෂය රු. බිලියන 21.9 ක අතිරික්‌තයක්‌ වාර්තා කර ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි.වර්තමාන රජයේ සාර්ථක ආදායම් වියදම් කළමනාකරණයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වසර 63කට පමණ පසුව අයවැයේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රාථමික ශේෂය රුපියල් බිලියන 21.9ක අතිරික්තයක් වාර්තා වී ඇතැයි මුදල් හා මාධ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ, එම්.ඒ. හසන් මහතා නිකුත්කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක එ්බව සඳහන් වේ. එම මාධ්‍ය නිවේදනය මගින් මෙම දත්තයන් හෙළි කර තිබේ.


නිදහස්‌ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට අයවැය අතිරික්‌තයක්‌ පෙන්නුම් කළේ 1954 වසරේදීය. එය සටහන් වූයේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 0.5% ක්‌ ලෙසිනි. පසුව 1956 වසරේදී ද දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 2.2% ක අයවැය අතිරික්‌තයක්‌ වාර්තා විය.1950 සිට 1970 දක්‌වාත්, 1973 සිට 1993 දක්‌වාත් අයවැය ජංගම ගිණුමේ අතිරික්‌තයක්‌ වාර්තා විය. එහෙත් 1994 සිට මේ දක්‌වා අයවැය පරතරය, ජංගම ගිණුමේ පරතරය සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රාථමික ගිණුමේ පරතරයේ ද සෘණ අගයක්‌ අඛණ්‌ඩව පැවැතිණි.


2017 වසරේ අවසන් වූ  මාස දහයක කාලය තුළ රාජ්‍ය ප්‍රාථමික මූල්‍ය ශේෂය රුපියල් බිලියන 21.9 ක්‌ ලෙස දැක්‌වෙයි. 2016 වසරේ මුල් මාස දහය අවසානයේ එම අගය දැක්‌වූයේ රුපියල් බිලියන 37 ක සෘණ අගයක්‌ ලෙසය. ප්‍රාථමික ශේෂයේ අතිරික්‌තයක්‌ වාර්තා වීම රටක ආර්ථිකයේ වර්ධනීය ලක්‍ෂණයක්‌ වන අතර ණය ගෙවීමේ කළමනාකරණ හැකියාව මෙමගින් තවත් ඉහළ යනු ඇත. 2017 වසර අවසානයේ සමස්‌ත ප්‍රාථමික මූල්‍ය ශේෂ අතිරික්‌තය තවදුරටත් සාධනීය මට්‌ටමක පවතිනු ඇතැයි ඇස්‌තමේන්තු කර තිබේ. පොලී ගෙවීම් හැර සමස්‌ත රාජ්‍ය වියදමට වඩා රාජ්‍ය ආදායමේ ඇති අතිරික්‌තය ප්‍රාථමික මූල්‍ය ශේෂ අතිරික්‌තයක්‌ ලෙස සැලකේ.


2016 වසරට සාපේක්‍ෂව 2017 වසරේ මුල් මාස 10 තුළ රාජ්‍ය ආදායම 10.4% ක වර්ධනයක්‌ පෙන්නුම් කරමින් රුපියල් බිලියන 1473 දක්‌වා ඉහළ ගොස්‌ ඇතැයිද මුදල් අමාත්‍යාංශය තවදුරටත් කියයි.Comments

Leave your comment