ශ්‍රියානිට ඇමතිකමක් ලැබෙයි.


දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී නීතීඥ ශ්‍රීයානී විජේවික්‍රම මහත්මිය අද (15) දින ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා රාජ්‍ය ඇමති ධූරයේ දිව්රුම් දී තිබේ..


ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ක්‍රියාකාරී මන්ත්‍රිවරියක ලෙස කටයුතු කල ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම මහත්මිය පසුගිය දා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාට සහය පළකරමින් අණ්ඩු පක්ෂයට එක්විය.


මෙම අවස්ථාවට පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතාද සහභාගී වී තිබේ.
Comments

Leave your comment