ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක්


2018 වසරේ මුල් මාස 04 තුළ දී විදෙස් සංචාරකයින් 888,353 ක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය නවතම දත්ත වාර්තා නිකුත් කරමින් සදහන් කර සිටී.එම සංඛ්‍යාව ඉකුත් වසරේ මුල් මාස 04 දී මෙරටට පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව වඩා සියයට 16.1ක වර්ධනයකි.2017 වසරේ මුල් මාස හතරේ 765,202 ක් පැමිණ ඇති අතර එය මේ වසරේ මුල් මාස 04 දී 888.353 දක්වා වර්ධනය වී ඇති බව වාර්තා වේ.


ඒ අනුව ජනවාරි මාසයේදී සංචාරකයින් 238,924 ක්ද , පෙබරවාරි මාසයේදී සංචාරකයින් 235,618 ක්ද ,මාර්තු මාසයේදී 233,382 ක්ද සහ අප්‍රේල් මාසයේදී 180,429 ක් වශයෙන් විදෙස් සංචාරයින් මෙරටට පැමිණ තිබේ.මෙහිදී අප්‍රේල් මාසය තුළ දී 180,429 ක සංචාරකයින් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර එය ඉකුත් වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ දී පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව වූ 160,249 හා සැසඳීමේ දී සියයට 12.6 ක ඉහළ යාමකි


පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවට වැඩියෙන්ම සංචාරකයින් පැමිණ ඇත්තේ ඉන්දියාවෙනි.එම සංඛ්‍යාව 29,86ද කි.එංගලන්තයෙන් සංචාරකයින් 26,063 ක්ද , චීනයෙන් 17 ,462 ක්ද ,ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් 14 ,023 ක් ද ,ජර්මනියෙන් 10,803 ක්ද , ඇමෙරිකාවෙන් 8679 ක්ද වැඩි වශයෙන් මෙරටට පැමිණ ඇත.මීට අමතරව ප්‍රංශයෙන් සංචාරකයින් 7411 ක්ද , මාලදිවයිනෙන් 5696 , කැනඩාවේ 4972 ක්ද , රුසියාවෙන් සංචාරකයින් 4027 පැමිණ ඇත.
Comments


මේක කොච්චර හොදදෙයක්ද? ලංකාවේ මිනිස්සු සමරිසි අයට කරන කෙනෙහෙලිකම් නවත්වයි එතකොටවත්. ඉස්කෝලෙ ළමයි කීසීයක් අධ්‍යාපනය අතෑරලා ඇත්ද පාසල තුල සමරිසි ළමයින්ට වෙන කෙනෙහෙලිකම් නිසා

 • Sep 21, 2017

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Leave your comment