වෘත්තීමය ක්‍රීඩකයින් සදහා රැකියා අවස්ථා.


ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින වෘත්තීයමය ක්‍රීඩකයින් සංඛ්‍යාව අ‍තළොස්සක් වන අතර, ඔවුන්ගෙන් වැඩිදෙනෙක් තම පෞද්ගලික රාජකාරි හා අනෙකුත් කටයුතු අතර තුර, ඉඩප්‍රස්තා ලැබෙන අවස්ථාවල දී පමණක් ක්‍රීඩා පුහුණුවීම්වල නිරත වීම දක්නට ලැබෙන දෙයකි. ජාත්‍යන්තර තරග ඉලක්ක කරගනිමින් ක්‍රීඩක - ක්‍රීඩිකාවන්ගේ කාර්යසාධනය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඔවුන් පුහුණු සංචිතවලට ඇතුළත් කරගෙන තාක්ෂණික පුහුණුව, ආහාරපාන, වෛද්‍ය උපදේශකත්වය, ඖෂධ ආදිය නිවැරදි මගපෙන්වීම යටතේ ලබා දීම ඉතා වැදගත් වේ.


දැනට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් මලල ක්‍රීඩා, බර ඉසිලීම, වූෂු, හොකී, රගර්, කරාතේ යන ක්‍රීඩා හා පැරාඔලිම්පික් තරග සඳහා ක්‍රීඩා පුහුණු සංචිත පවත්වාගෙන යනු ලබයි, එමඟින් ක්‍රීඩක - ක්‍රීඩිකාවෝ 159 දෙනෙක් පුහුණු කෙරෙති. එම සංචිතවල ක්‍රීඩකයින් සඳහා දීමනාවක් ද ගෙවනු ලැබේ.


ජාත්‍යන්තර තරග ජයග්‍රහණ ඉලක්ක කරගනිමින් මෙම පුහුණු සංචිතවල කාර්යසාධනය වැඩි කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙම සංචිතවල ක්‍රීඩකයින් වැඩිදෙනෙකු රාජ්‍ය, ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලීසිය වැනි ආයතනවල සේ‍වයේ යෙදමින් ක්‍රීඩාවල යෙදෙන බැවින්, පුහුණු කටයුතු සඳහා ඔවුන් එම වෘත්තීය පරිසරයෙන් පූර්ණකාලීනව නිදහස් කරගැනීමට පියවර ගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය කරුණක්වේ.


එමෙන්ම සෑම පුහුණු සංචිතයක් සඳහාම ජාතික හා ජාත්‍යන්තර පුහුණුකරුවන්ගේ සේවය ලබාගැනීමටත්, පුහුණු සංචිතවලට එක් වන ක්‍රීඩික ක්‍රීඩිකාවන් සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමටත්, ක්‍රීඩාවෙන් උපරිම දක්ෂතා පෙන්නුම් කරනු ලබන ක්‍රීඩකයින් අදාළ බඳවා ගැනීමේ සුදුසුකම් සපුරා ඇති විට රාජ්‍ය ආයතනයන්හි පත්වීම් ලබා දීම මඟින් ඔවුන් දිරිගැන්වීමටත් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් යෝජනාව සදහා අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.මේ අනුව ඉදිරියේදී ක්‍රීඩා කේෂ්ත්‍රයේ නවෝදයක් ඇති කරලීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලැබෙනු ඇතComments

Leave your comment