මහීපාල හේරත් මහින්දගේ පොහොට්ටුවට එක්වෙයි.


සබරගමුව පළාත් සභාවේ හිටපු මහ ඇමති මහීපාල හේරත් මහතා (14) දින කෑගල්ල නිදහස් මාවතේ පැවැති පොදු ජන පෙරමුණේ ප්‍රචාරක රෑලියට එක්වෙමින්, එම පක්ෂයට සහයෝගය පල කරන බව සදහන් කර ඇත.


රටට වැඩක් කල නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ බවත් එම නිසා ඔහු සමග එක් වී ඉදිරියේ දී දේශපාලනය කරන බව රෑලිය අමතමින් අදහස් දක්වා ඇත.


මෙම රෑලිය කෑගල්ල දිස්ත්‍රිකයේ ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයට තරග වදින අපේක්ෂකයින් දිරිමත් කිරීම සදහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සහභාගීත්වයෙන් පැවැති අතර ඊට විශාල ජනතාවක් එක් වී සිටීහ.
Comments

Leave your comment