මහජනතාවගේ ගෑස් වැඩිවෙයි


ශ්‍රි ලංකීය මධ්‍යම පාන්තික ජනතාවගේ ජීවන ක්‍රියාවලියට සෘජුවම බලපාන ගැස් පරිභෝජනය ඔවුන්ගේ එදිනෙදා ජීවන රටාවේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වී ඇත.2015 වර්ශයට පෙර මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව සමයේ ගෘහස්ථ ගැස් සිලින්ඩරය රු 2400 ද ඉක්මවා තිබුනි. එහෙත් අස්චර්යමත් ලෙස 2015 ජන 08 න් පසු අලුත් යහපාලන ආණ්ඩුව චන්ද පොරොන්දු ලෙස රු 1300 සීමාවට ලෙක අවේය.


එහෙත් අද වන විට එය යලි 1600 ඉක්මවා තිබේ. අති්‍ශය අමාරුනේ ජීවන ක්‍රමය පවත්වගෙන යන වර්ථමාන ශ්‍රි ලංකීය ජනතාව මෙම 245 වැඩි වීම කුමණ අකාරයෙන් දැනේවිද යන්න ඉදිරි දින වලදී අපට දැනගත හැකි වනු ඇත. කෙසේ වෙතත් ඉදිරි දින වලදී ඛනිජ තෙල් මිලද ඉහල ගිය හෝ එය දරාගන්නට නොහැකි පීඩනයක් වනු නියතයි.

Comments


මේක කොච්චර හොදදෙයක්ද? ලංකාවේ මිනිස්සු සමරිසි අයට කරන කෙනෙහෙලිකම් නවත්වයි එතකොටවත්. ඉස්කෝලෙ ළමයි කීසීයක් අධ්‍යාපනය අතෑරලා ඇත්ද පාසල තුල සමරිසි ළමයින්ට වෙන කෙනෙහෙලිකම් නිසා

 • Sep 21, 2017

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Leave your comment