පොදුජන පෙරමුණේ මහජන සම්මුතිය එළිදකී.


ජන (02) සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනයේදී පොදු ජන පෙරමුණ යටතේ තරග වදින අපේක්ෂකයින් දිරිමත් කිරීමටත් එම පක්ෂයේ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනේ එක් අංගයක් ලෙස එළිදැක්වුනු මහජන සම්මුතිය පක්ෂයේ නායක හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් මහා සංගයාවහන්සේලා වෙත පිළිගන්වන ලදී.


(ඡායාරූපය උපුටාගැනීම - සමන් අබේසිරිවර්ධන)

Comments

Leave your comment