ඩුබායි රැකියා සදහා චරිත සහතික ඉල්ලීම තාවකාලිකව නවතයි.


ශ්‍රී ලංකිකයින්ට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ රැකියා වීසා ලබා ගැනීමේදී යහපත් චරිත සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බවට වන නීතිය තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇතැයි ඩුබායි සහ උතුරු එමිරේටය සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය අද (09) නිවේදනය කර ඇත.


එමීරයේ විදේශ කටයුතු සහ ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතාවය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම තීරණය නිල වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය වෙත දැනුම් දුන් බවද වාර්ථා වෙයි. ඒ අනුව වීසා ලබා ගැනීමේදී යහපත් චරිත සහතිකයක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වන අවශ්‍යතාවය නැවත දැනුම් දෙන තුරු අත්හිටුවා ඇතැයිද එම කාර්යාලය සඳහන් කළේය.


ලාංකිකයින්ට ඇතුළු සියලූම විදෙස් ශ‍්‍රමිකයින් විදේශිකයින් එරට රැකියා වීසා ලබා ගැනීමේදී යහපත් චරිත සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බවට එරට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ඉකුත්දා තීන්දුවක් ගෙන තිබූ අතර මෙම නව නීතිය නිසා එරට පිහිටි බොහෝ තානාපති කාර්යාල අපහසුතාවයට මුහුණ දීමට සිදුවූ බව එරට පළවන ගල්ෆ් නිව්ස් වාර්තා කර තිබිණි.


රැකියා ලබා ගැනීමේදී චරිත සහතිකය අනිවාර්ය කිරීමේ නීතිය එරට මානව සම්පත් අමාත්‍යාංශය විසින් ගෙන තිබූ අතර තම පුරවැසියන් එමීර් රාජ්‍යයේ රැකියා වලට ඉල්ලූම් කිරීමේදී චරිත සහතික අනිවාර්ය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගෙන එන ලද නීතිය නිසා බොහෝ තානාපති කාර්යාලය විවිධ අපහසුතාවලට මුහුණදීම සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙම නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු අත්හිටුවීමට එරට මානව සම්පත් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙන බවද සඳහන් වේ.Comments


මේක කොච්චර හොදදෙයක්ද? ලංකාවේ මිනිස්සු සමරිසි අයට කරන කෙනෙහෙලිකම් නවත්වයි එතකොටවත්. ඉස්කෝලෙ ළමයි කීසීයක් අධ්‍යාපනය අතෑරලා ඇත්ද පාසල තුල සමරිසි ළමයින්ට වෙන කෙනෙහෙලිකම් නිසා

 • Sep 21, 2017

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Leave your comment