ජනපති අණින් සමෘද්ධි නිවාස ණය අය කර ගැනීම නවතී.


සමෘද්ධිලාභීන්ට නිවාස අලුත්වැඩියා කර ගැනීම සඳහා ලබා දී තිබූ රුපියල් 2500ක ණය සහනාධාරය අය කර ගැනීම නවත්වන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා උපදෙස් දී තිබේ. සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මහතා අද මේ බව මාධ්‍ය වෙත දැන්වම් දුන්නේය.


පසුගිය ජනාධිපතිවරණය ආසන්න කාලයේ දී ඉසුරුමත් නිවාස යන සංකල්පය යටතේ මෙම ණය මුදල් ලබාදීමට යෝජනා කර ඇති අතර සමෘද්ධි ලාභීන් ලක්ෂ 11ක් පමණ මෙම ණය මුදල ලබාගෙන ඇතැයි සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.වාරික 10ක් යටතේ මෙම මුදල අය කර ගැනීමට නියමිතව තිබිණි.


සමෘද්ධිලාභීන් කොටසකගෙන් මේ වන විටත් එහි වාරික කිහිපයක් අය කර ගෙන ඇත. මේ අතර ණය මුදල් යළි ගෙවන ලෙස දන්වමින් සෙසු පිරිසට ලිපි යැවීමට පසුගිය දින කිහිපයේ සූදානම් කර තිබුණු බවත්, එම ණය මුදල අය කිරීම නතර කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දුන් බව ද , ඒ අනුව ලිපි යැවීම නතර කළ බව ද සුනිල් ජයන්ත නවරත්න මහතා කීවේය.


මේවන විට සියළුම සමෘද්ධි බැංකු කළමණාකරුවන් වෙත මේ බව දන්වා යවා ඇති බව ද නවරත්න මහතා වැඩි දුරටත් සදහන් කළේය.Comments

Leave your comment