ගීතා වෙනුවට ආ පියසේන ගමගේට රාජ්‍ය ඇමති ධුරයක්.


ද්ත්ව පුරවැසි භාවය හේතුවෙන් ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය අහිමි වෙද්දී ඇය වෙනුවට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසි පියසේන ගමගේ මහතා අද නීතිය සාමය හා දක්ෂිණ සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති ධුරයේ දිවුරුම් දුන්නේය. අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ අමාත්‍ය තනතුර සදහා දිවුරුම් දුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය වාර්තා කරයි.


ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජය කරමින් පාර්ලිමේන්තුව කිහිපවරක්ම නියෝජනය කළ පියසේන ගමගේ මහතාට පසුගිය මැතිවරණයේ දී මනාප අඩුවීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසීමට නොහැකි විය.එහෙත් ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියට ද්ත්ව පුරවරසි භාවය හේතුවෙන් මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි වූ විට, ඊළගට ලැයිස්තුවේ වැඩි මනාප ලබා ගෙන සිටි ගමගේ මහතාට ඒ අවස්ථාව හිමි විය.ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කළ කුමාරසිංහ මහත්මිය වෙනුවට පියසේන ගමගේ මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාට සහයෝගය දක්වනු ලැබීය.ඔහු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීධුරයේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුයේ පසුගිය නොවම්බර් 10 වැනි දාය.


මීට පෙර ද නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය තනතුරු මෙන්ම නිපුණතා සංවර්ධන ආදී අමාත්‍ය ධුර පියසේන ගමගේ මහතා දරා තිබේ.


ඡායාරූප ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයෙනි.Comments


මේක කොච්චර හොදදෙයක්ද? ලංකාවේ මිනිස්සු සමරිසි අයට කරන කෙනෙහෙලිකම් නවත්වයි එතකොටවත්. ඉස්කෝලෙ ළමයි කීසීයක් අධ්‍යාපනය අතෑරලා ඇත්ද පාසල තුල සමරිසි ළමයින්ට වෙන කෙනෙහෙලිකම් නිසා

 • Sep 21, 2017

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Leave your comment