ඇඳිරිනීතිය මධ්‍යයේද මහනුවර අවට ප්‍රචණ්‍ඩ ක්‍රියා හේතුවෙන් හෙට සවස 4 වන තෙක් පොළිස් ඇදිරි නිතිය


සිද්ධියක් සිදු වී අවසන් වී දින ගනනාක් ගත වී තිබියදීත්, විශාල අාරක්ෂක වැඩ පිලිවෙලක් මහනුවර දිස්ත්‍රිකය පුරාම ක්‍රියාත්මක වී තිබියදීත් ඒ සියල්ල නොතකා මහ දවල් මෙලෙස ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් හැසිරීමට තරම් මිනිසුන් නිතිය අතට ගන්න‍ේ කෙසේද? මෙතරම් ශක්ති සම්පන්න බලයක් මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය පිටුපස තිබෙන බව නොවේද මෙයින් හැගෙන්නේ. පැහැදිලිවම මේ රයේ සාමය අගයන නායකයිනි බුද්ධිමත් ජනතාවනි සිතා බලන්න.


හදිසි නීති රෙගුලාසි ප්‍රකාරව පොලිස්පතිවරයාට ලැබී ඇති බලතල පාවිච්චි කරමින් අද සවස හතරේ සිට හෙට සවස හතර වන තෙක් මහනුවර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට ඇඳිරිනීතිය පැනවූ බව ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කීවේය.


ඒ අනුව මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට අදාලව තවත් පැය 24ක් ඉදිරියට පොලිස් ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.


පොලිසිය මහනුවරට මුල් වරට ඇඳිරි නීතිවය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවේ පසුගිය සඳුදාය. ඇඳිරිනීතිය මධ්‍යයේද අද සවස්වනතුරුම යම් යම් සිදුවීම් වාර්තා විය.Comments

Leave your comment