යහපාලනයේ ආණ්ඩුවේ විද්‍යාත්මක පදනමකින් සකසා ඇති සංශෝධිත කැබිනට්ටුව


යහපාලන දෙමුහුන් ආණ්ඩුව බලයට පත් වී වසර තුන හමාරක් ඇතුලත සිදුකරන ලද හතරවන කැබිනට් සංශෝධනය අද මැයි 01 දින සිදු කරන ලදී. ඒ අනුව විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් අනුව සකස් කරන ලද ඇමති මණ්ඩල සංශෝධනය පහත පරිදි වේ. මෙම පත් වීම් ලද ඇමති වරුන්ට අමතරව පෙර ඇමති තනතුරු දැරූ එහෙත් තනතුරේ වෙනසක් නොවූ තවත් ඇමතිවරු 30 දෙනෙකුට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සිටී විජේදාස රාජපක්ෂ – උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු රවීන්ද්‍ර සමරවීර – කම්කරු හා වෘත්තීය සබඳතා සරත් ෆොන්සේකා- තිරසාර සංවර්ධන, වනජීවී හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දයා ගමගේ – සමාජ සුබසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත මනෝ ගනේෂන් – ජාතික ඒකාබද්ධතා, සමගිසන්ධාන හා රාජ්‍ය භාෂා


සාගල රත්නායක – ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ, තරුණ කටයුතු හා දකුණු සංවර්ධන ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් -පුනරුත්තාපන, නැවත පදිංචිකිරීම්, උතුරු සංවර්ධන හා හින්දු කටයුතු විජිත් විජයමුණි සොයිසා – ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන හා ග්‍රාමීය ආර්ථික ෆයිසර් මුස්තාෆා – ක්‍රීඩා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන තලතා අතුකෝරාළ – අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර – රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමණාකරණ, නීතිය හා සාමය කබීර් හෂීම් – මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධනපී හැරිසන් – සමාජ සවිබල ගැන්වීම දුමින්ද දිසානායක - වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර - කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය එස්.බී. නාවින්න - අභ්‍යන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන ආචාර්ය සරත් අමුණුගම - විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු හා උඩරට උරුමය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල - රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය

Comments


මේක කොච්චර හොදදෙයක්ද? ලංකාවේ මිනිස්සු සමරිසි අයට කරන කෙනෙහෙලිකම් නවත්වයි එතකොටවත්. ඉස්කෝලෙ ළමයි කීසීයක් අධ්‍යාපනය අතෑරලා ඇත්ද පාසල තුල සමරිසි ළමයින්ට වෙන කෙනෙහෙලිකම් නිසා

 • Sep 21, 2017

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Your Comment...

 • Sep 21, 2017

Leave your comment