මනෝ වෛද්‍ය ෆිල් ජන්සේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ මානසිකත්වය ඉහළ දැමීමට එක්වේ.
මානසික ශක්තීන් වර්ධනය කිරීම පිළීබද මනෝ වෛද්‍ය ෆිල් ජන්සේ මහතා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ආරාධනයෙන් පසුගිය දා මෙරටට පැමිණියේය.ඔහු බදාදා දිනයේ දි ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමග සිය රාජකාරි, ක්‍රිකට් ආයතනයේ දී ආරම්භ කරන ලදි. මෙම ඡායාරූප මගින් දැක්වෙනුයේ ඔහු සහබාගී වු එක් වැඩමුළුවක අවස්ථා කිහිපයකි.