ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපතිවරයාට බාර දී ඇති බව වාර්ථා වේ. ආණ්ඩුවේ සිටිය ද එකාබද්ධ විපක්ෂය සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු මෙතුමා ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් ශ්‍රි ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට එකතු වීමට මේ සේ ඉවත් වූ බව වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.