රැල්ලට යන වැඩ වර්ජන


අද වන විට වැඩ වර්ජනය රැල්ලක් බවට පත් වී ඇත. මාධ්‍ය සංදර්ශන පවත්වා මහා විශාල ඉල්ලීම් කරමින් වැඩ වර්ජන කරන වෘත්තීය සමිති දින කිහිපයකින් පසු ඒවා හකුලා ගනී. කන්දක් විදලා මී පැටියෙකු වැදුවා වාගේ ක්‍රියාවක් බවට මෙය පත්වීම විහිළු සහගතය.


පසුගිය දිනවල පැවති විදුලි වර්ජනයේ ප්‍රතිඵලය කුමක්ද? විශාල පිරිසකගේ රැකියා අනතුරට පත්වීමයි. පාසැල් ගුරුවරුන් වෛද්‍යවරු විවිධ ඉල්ලීම් මුල් කර ගනිමින් මේවන විට ද වැඩ වැරුමට සූදානම් වෙමින් සිටි. සයිටම් විරෝධය මේවන විට වෙළද ප්‍රචාරණ වැඩ පිළිවෙලක් බවට පත් වී ඇත. කුඩා දරුවෙකුගෙන් සයිටම් කියන්නේ කුමක්ද පුතේ කියා ඇසුවහොත් ඔහුගේ පිළිතුර වන්නේ උද්ඝෝෂණ යන්නයි.


මේ වැඩ වර්ජනවලට සහයට එන කිසිවෙකු නොදන්නා කරුණක් ඇත. වර්තමානයේ රට පාලනය කරනුයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති මත ක්‍රියාත්මක දෙමුහුන් ආණ්ඩුවක් බව. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ඉතිහාසයේ වැඩ වර්ජන ජයග්‍රහණ කර නැත.


වර්තමාන දියුණු ලෝකයේ මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම්වලට වඩා තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනිමින් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් පාලනය වන යුගයක මෙන්ම මුදල් මත බොහෝ තීන්දු තීරණ වෙනස්වන ලෝකයක පැරණි යල් පැන ගිය වැඩවර්ජන හුදු මාධ්‍ය සංදර්ශන පමණි. ඒවායින් කිසිවකුට අයිතිවාසිකම් දිනා ගත නොහැකි මෙන්ම දේශපාන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමේ හැකියාවක් ද නැත.


සාධාරණ ඉල්ලීම් දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් කළ යුත්තේ ප්‍රායෝගික විකල්ප පදනම්ව පාලකයින් දැනුවත් කිරීමයි.එයට පාලකයින් කන් නොදෙන්නේ නම් කළ යුත්තේ සාම්ප්‍රදායික වැඩ වර්ජන වෙනුවට තාක්ෂණික ලෝකයේ ක්‍රියාකාරකම් භාවිත කර ශක්තිමත් බලපෑම් කණ්ඩායම් සමගින් සමාජගත වීමය.එයින් පමණයි නූතන ලෝකයේ සාධාරණය ඉෂ්ඨ කර ගැණිමට හැකි වන්නේ.