කර්තෘගේ සටහන.


2003 ජුනි මාසයේ විිදෙස්ගත ශ්‍රි ලංකිකයින් වෙනුවෙන් ආරම්භ කළ වර්සිලෝන් සඟරාව ඉතාලියේ මිලානෝ නගරය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් මාසික ප්‍රකාශයක් ලෙස The worldceylon Newspapers (pvt) Ltd සමාගම යටතේ ශ්‍රි ලංකාවේ දී මුද්‍රණය කර බෙදාහරින ලදී. එතැන් පටන් දීර්ඟ කාලයක් මාසික ප්‍රවෘත්ති සගරාවක් ලෙස මුද්‍රණයෙන් එළිදැක් වුනි. වර්තමානයට ගැලපෙන අයුරින් එම සඟරාවම අන්තර් ජාල සයිබර් අවකාශයේ ප්‍රවෘත්ති සඟරාවක් ලෙස ඔබ අතරට පැමිණෙයි. අපක්ෂපාතී සත්‍ය තොරතුරු මෙන්ම ගවේශණාත්මක නිර්මාණශීලී විිශේෂාංගයන්ගේ සමන්විිතය.


සිංහල භාෂාවෙන් www.wcenews.lk සහ ඉංග්‍රිසි භාෂාවෙන් www.worldceylon.blogspot.com (worldceylon e news) යන වෙබ් ලිපිනයන් යටතේ ඔබට නැවුම් තොරතුරු දැන ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.


හුදු තොරතුරු වාර්තා කිරීමේ සීමාවෙන් එහාට ගොස් මධ්‍යස්ථ මතවාදී විිමසුමක් ද සහිතව විිශේෂාංග ර නය සහ වාර්තාකරණයේ යෙදේ. කිසියම් පාර්ශවයකට පක්ෂපාතීව හෝ අසාධාරණ අයුරින් යම් කරුණක් ගෙනහැර දක්වා ඇත්නම් අදාල පාර්ෂවයේ නිවැරදි කිරීමට ද අප ඉඩ ප්‍රස්ථාව සලසා ඇත.