ප්‍රජාත්‍රන්ත්‍රවාදය මහා ඉහලින් ගරු කරන ඒ වෙනුවෙන් කැප වී ක්‍රියා කරන මේ රටේ බලයට කෑදර පාලකයෝ බොරු වෙස් මුහුණු පැළදගෙන ඒ වෙනුවෙන් මහා ඉහලින් කතා කරයි.ඒවැනි පාලකයින්ම රටේ ප්‍රජාත්‍රන්ත්‍රවාදය නැතිකරමින් මිනිසුන් අවුස්සමින් තම බලය වෙනුවෙන් මිනිසුන් බිල්ලට දෙමින් මාධය වාරණය කර තම බලය රැක ගැණීමට උත්සහ කරයි. ඒ වෙනුවෙන් ලත්ෂ සංඛ්‍යාත මිනිසුන්ගේ තොරතුරු දැනගැණීමේ අයිතිය නැති කර ඇත. ඒකාධිපති වියරුවෙන් රටවල් පාලකය කරන පාලකයෝ හැර ලෝකයේ කිසිදු රටක් මේ දියුණු තාක්ෂණය තුල මිනිසුන්ගේ තොරතුරු දැන ගැණිමේ අයිතියට බාධා කරන්නේ නැත. ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් විය හැකි යැයි ඇග බේරාගෙන කතා කල හැක.එහෙත් තාර්කික නැත. බහුතරයක් මිනිසුන් ත්‍රස්තවාදීන් හෝ කඩාකප්පල්කාරීන් නොවේ . වර්ථමානයේ ජාත්‍යන්තරය සමග සමාජජාලා ඔස්සේ මෙරටට මුදල් උපා දෙන පුද්ගලයින් කොපමණ සිටී ද ? අපිට වැරදුනේ කොතැනද අපි යලිත් අපස්සට යමින් සිටී අහෝ මේ රටේ මිනිසුන්ගේ අවාසනාව.