දින 03 ක නිල සංචාරයක් සදහා සිංගප්පූරු අග්‍රාමාත්‍ය ලී සියෑන් ලූ මහතා ඇතුළු දූත පිරිස අද පස්වරු 4:20 ට පමණ කටුණායක බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටුපල වෙත පැමිණ තිබේ.සිංගප්පූරුවේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ යූ.එල්. - 303 දරන ගුවන් යානයෙන් ඔවුන් පැමිණ ඇති බව වාර්තාවේ.