ජපානයේ රාජ්‍ය සංචාරයකින් අනතුරුව දිවයිනට පැමිණි ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි, 2018-03-06 දින ප‍්‍රකාශයට පත්කෙරුණු හදිසි අවස්ථා පැවැත්වීමේ ප‍්‍රකාශනය ඊයේ (17) මධ්‍යම රාත‍්‍රියේ සිට ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.