ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සමාජිකයෙකුව සිටිමින් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට නායකත්වය දෙමින් ක්‍රියා කරන හිටපු ජනාධීපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 2018 ජනවාරී 02 දායින් පසුව එක් ස්ථාවරයකට පැමිණීමට නියමිත බව වාර්තාවේ.එහිදී ඔහු ඒකාබද්ධ පොදු ජන පෙරමුණ නමින් පිහිටුවා ගනු ලබන සන්ධානයකට නායකත්වය දීමට තීරණය කර ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි.එසේ වුවහොත් එය ඔහුගේ දේශපාලන දිවියේ තීරණාත්මක සංධිස්ථානයක් වනු ඇත.