අගමැතිධුරයේ වගකීම් හරියාකාරව ඉටු නොකිරීමට හා වංචා- දුෂණ සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම හොරු ආරක්ෂා කිරීමට අනුබල දීම ආදී චෝදනා එල්ල කරමින් විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගෙන එන්නේ නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඊට සහාය දීමට සූදානම් යැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර දිසානායක මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය.