අක්කරේපත්තුව මහ නගර සභාව සඳහා ජාතික කොංග්‍රසය යටතේ තරඟ වදින එම්. රාෆික් නැමැත්තා රුපියල් කෝටි ගණනක මත්පෙති තොගයක් සමඟ ඊයේ (19) පස්වරුවේ අම්පාර පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. මෙම සිදුවීමත් සමඟ ජනතා නියෝජිතත්වය සඳහා සුදුසු අපේක්ෂකයින් පමණක් පත් කිරීමේ අවශ්‍යතාව කැෆෙ සංවිධානය යළි අවධාරණය කරයි.